11. SMOTRA LIKOVNOG STVARALAŠTVA AMATERA

Vrsta programa: 
Termin: 
Srijeda, 19. studenoga 2014. - 19:00

Održana je skupna izložba likovnih amatera grada Zagreba.

Jedanaesti put u kontinuitetu, programi likovnog amaterizma grada Zagreba organizirali skupnu izložbu likovnih radova koji su napravljeni u ovoj i prošloj kalendarskoj godini, a u svrhu kontinuiranog praćenja rada likovnih amatera koji djeluju u amaterskim likovnim udruga na području grada Zagreba.
Ukupno izlaže 72 autora koji su kroz svoje radove prikazali koje sve tehnike i načine likovnog izražavanja se koristi u likovnom stvaralaštvu.
Autori su članovi Hrvatskog likovnog društva, Grupe 69, Ama Artem, "Amaciz“ i LUO Angelica.
Izložba je trajala od 19. do 28. 11. 2014. i mogli ste je pogledati u radnom vremenu Galerije „Kristofor Stanković“.

Odgovorna osoba: 
Vladimir Đerek
Voditelj programa: 
Vladimir Đerek