DRAMSKA SKUPINA "TREĆI ČIN" PRIPREMA PREDSTAVU

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 25. svibnja 2020. - 08:00

"Ne diži ruku na mene, ovo je moja kuća"... nova predstava na kojoj dramska skupina vrijedno radi!

13. travnja 2020. Dramska skupina Treći čin i u ovakvim, novim uvjetima priprema predstavu pod nazivom "Ne diži ruku na mene, ovo je moja kuća". 

Voditeljica skupine koja već četiri godine radi s korisnicima Doma za starije osobe Maksimir je diplomirana dramaturginja Maja Sviben.Kako je pristup korisnicima u ovim trenucima onemogućen, voditeljica istražuje temu i telefonski s njima komunicira te priprema polaznike koji su se prijavili u dramsku skupinu za početak zajedničkog rada.

Istraživanje teme prije pisanja teksta inače se radi tako da se različite dramske situacije ‘isprobavaju’ kroz improvizacije, kako bi se odabrala najuvjerljivija, najživotnija, najzanimljivija varijanta. Na isti se način one mogu isprobavati u pisanom obliku - gdje se ‘ulazi u cipele’ jednog lika te postaje njegov ili njezin zastupnik.

Cilj je svakom liku na kraju teksta omogućiti povoljan položaj, uspješno rješenje problema te raspetljavanje zamršenih odnosa, a da se pritom cijela priča ne pogubi u rukavcima te da stvoreni fikcionalni svijet ima svoje unutarnje zakonitosti po kojima funkcionira.

 

21. travnja 2020. Dramska radionica Treći čin i ovaj tjedan je nastavila s radom..  "Kad je tema dovoljno istražena, pristupa se pisanju teksta kako bismo dobili njegov konačni oblik. Poigrali smo se s likovima i situacijama, osmislili zaplet, pronašli gdje mu je vrhunac te organizirali rasplet, a sad sve to treba svesti na nekoliko scena koje u konačnici, s obzirom na pretpostavljenu publiku, ne bi trebale trajati previše. S druge strane - s obzirom na ozbiljnost teme, nasilje nad starijim osobama, problemu treba pristupiti pažljivo te konačni tekst ne smije biti površan niti rješenje smije biti previše jednostavo. Skraćivanje na razumnu mjeru nije lak zadatak, no završavanje predloška donosi zadovoljstvo i naslov - ‘Ne diži ruku na mene, ovo je moja kuća’.

 

 

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin