INFORMACIJE I DOKUMENTI CKIM

Vrsta programa: 

Katalog informacija Centra za kulturu i informacije Maksimir

Katalog informacija CKIM ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.

PLAN NABAVE ZA 2017.