LIKOVNA ŠKOLA CRTANJA

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 10. siječnja 2022. - 20:15

Škola crtanja za polaznike viših razreda osnovne škole, srednjoškolce i studente

"Od skice do detalja", škola crtanja u Centru za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18), ponedjeljkom od 20:15 do 21:30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane, srednjoškolce i studente da nam se pridruže u likovnoj školi crtanja.

U sklopu programa svakom polazniku pristupa se individualno, vodeći računa o njihovu senzibilitetu. Kroz radionice polaznici se upoznaju s osnovnim crtačkim tehnikama, a kroz zadane teme i motive usvajaju različite stilove, mogućnosti i načine pristupa crtežu.

Neke od tema koje se obrađuju: portret, akt,  mrtva priroda, herbarij, animalizam, vedute, pejsaži i slobodne teme.  Reprodukcije radova starih majstora i afirmiranih umjetnika polaznike upoznaju i s umjetnicima, njihovim radom i životom, a kroz to ih još više motivira na rad. 

Tijekom godine kroz likovni proces polaznici će individualno usvojiti  crtački prijelaz od skice do detalja  te prikupiti vlastitu zbirku crteža, crtačku mapu radova.

U sklopu programa polaznike se također priprema i za razne crtačke internacionalne natječaje kako bi ih se što više motiviralo na rada i potaknula želja za daljnim radom i istraživanjem.

Kontakt: Lora Elezović, e mail: lora.elezovic@gmail.com, 099 783 4840


Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin