LIKOVNE RADIONICE ZA MLADE I ODRASLE 2017./2018.

Vrsta programa: 
Termin: 
Srijeda, 18. travnja 2018. - 17:00

Naglasak je na individualnom pristupu svakom polazniku, buđenju kreativnosti, razvoju potencijala...

Likovne radionice za odrasle su radionice crtanja i slikanja, odnosno prolaska kroz sve crtačke i slikarske tehnike, ovisno o stupnju likovnog obrazovanja, afinitetima i željama polaznika. Naglasak je na individualnom pristupu svakom polazniku, buđenju kreativnosti, razvoju potencijala, stjecanju vještina i stvaranju dobrog osjećaja. Voditelj kroz zajednički rad, na temelju kreativnosti, angažiranosti i otvorenosti eksperimentiranju pokušava ući u senzibilitet svakog polaznika, te ga na temelju toga usmjeravati.

Tako se polaznici povezuju s onim što nose u sebi i uživaju u kreativnom procesu stvaranja. Kroz ugodnu i inspirativnu atmosferu u grupi stvara se blizak odnos voditelja i polaznika.

Termin: 
ponedjeljak 
10.00 do 11.30 sati 
Mjesečna cijena: 100,00 kn

Za informacije, upite i upise kontaktirajte: Lora Elezović mob: 099/783-4840, e-mail: lora.elezovic@gmail.com

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin