LIKOVNE RADIONICE ZA MLADE I ODRASLE 2019./2020.

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 14. listopada 2019. - 10:00

Naglasak je na individualnom pristupu svakom polazniku

Likovne radionice za odrasle su radionice crtanja i slikanja, odnosno prolaska kroz sve crtačke i slikarske tehnike, ovisno o stupnju likovnog obrazovanja, afinitetima i željama polaznika. Naglasak je na individualnom pristupu svakom polazniku, buđenju kreativnosti, razvoju potencijala, stjecanju vještina i stvaranju dobrog osjećaja. Voditelj kroz zajednički rad, na temelju kreativnosti, angažiranosti i otvorenosti eksperimentiranju pokušava ući u senzibilitet svakog polaznika, te ga na temelju toga usmjeravati.

Tako se polaznici povezuju s onim što nose u sebi i uživaju u kreativnom procesu stvaranja. Kroz ugodnu i inspirativnu atmosferu u grupi stvara se blizak odnos voditelja i polaznika.


Termin: svaki ponedjeljak od 10:00 do 11:30 sati 

Početak rada: ponedjeljak, 14. listopada u 10:00 sati

Mjesečna cijena: 100,00 kn

Za informacije, upite i upise kontaktirajte voditeljicu Loru Elezović na mob: 099/783-4840, e-mail: lora.elezovic@gmail.com

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin