ODRŽAN SEMINAR ZA VODITELJE DJEČJIH ZBOROVA

ODRŽAN SEMINAR ZA VODITELJE DJEČJIH ZBOROVA
ODRŽAN SEMINAR ZA VODITELJE DJEČJIH ZBOROVA
ODRŽAN SEMINAR ZA VODITELJE DJEČJIH ZBOROVA
ODRŽAN SEMINAR ZA VODITELJE DJEČJIH ZBOROVA
ODRŽAN SEMINAR ZA VODITELJE DJEČJIH ZBOROVA
Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 10. ožujka 2018. - 10:00

Seminar je bio podijeljen u dva dijela, zaključno s koncertom dječjeg zbora Zagrebački anđeli!

U subotu, 10. ožujka 2018. u 10:00 sati u Centru za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18) održan je seminar za voditelje dječjih zborova, odgajatelje i pedagoge.

Seminar je namijenjen voditeljima dječjih zborova najranije dobi, odgajateljima u vrtićima i učiteljima - od samog početka - formiranja zbora i prvog upoznavanja. Pristup i različite tehnike korisne za uspostavljanje dobrog i kvalitetnog kontakta s djecom, kao i njihovim roditeljima. Voditelj seminara: Vitomir Ivanjek - Vito; demonstrator i koreografija: Sanja Hrgetić.

Prijave na: bulic.lea@gmail.com. Seminar se održava bez naknade.


Na seminar se mogu aktivno i / ili pasivno prijaviti:

svi voditelji dječjih zborova, odgajatelji iz vrtića, učitelji razredne nastave

mala djeca 4 - 6 godina koja već pjevaju ili ne pjevaju u zboru, a željela bi (samo 2. dio seminara)

Cilj seminara:

početak rada i formiranja glazbene grupe ili zbora s djecom najmlađeg uzrasta (od 4 godine) s različitim predispozicijama za pjevanje (bez audicije) - pristup djeci i rješavanje nekih mogućih problema na tom putu.

Seminar je podijeljen u dva dijela, zaključno s koncertom dječjeg zbora Zagrebački anđeli:

1. dio:  upoznavanje i  teoretski dio (prema navedenim temama) 10:00 - 12:30

2. dio:  praktični dio i rad s djecom-polaznicima; 13:30 - 16:30, diskusija; 16:30 - 17:00

koncert 17:00 - 17:30

po potrebi mala pauza za kavu u prvom i drugom dijelu, te pauza za ručak 12:30 - 13:30

Teme seminara:

Upoznavanje polaznika seminara (dosadašnje iskustvo)

Prvi kontakt i upoznavanje s djecom - odnos s djecom i roditeljima, zašto pjevati

Spajanje glazbe i pokreta, spontanost

Ponavljanje pokreta kao dijela buduće koreografije koja prati pjesmu

Pokret koji prati glazbu - pravilno „doziranje“

Predstavljanje programa i izbor pjesmica

Učenje prve pjesmice - tekst, glazba, oboje (teorija)

Pohvala kao važan faktor motivacije djece

Tehničke vježbe upjevavanja za najmlađe (nakon nekog vremena)

Socijalizacija djece (posebno s posebnim potrebama) i individualan pristup

Priprema djece za nastupe - pravila ponašanja, dolazak i odlazak s pozornice

Stalna komunikacija s djecom i roditeljima vezana uz pjevanje ali i ponašanje, razvoj radnih navika i discipline

Ljubav prema djeci i pjevanju

Praktični dio - rad s djecom (polaznici koji su se prijavili na seminar i dio novih članova dječjeg zbora Zagrebački anđeli predškolskog uzrasta):

Prvi kontakt i upoznavanje s djecom

Mala glazbena igra s mini-testom u pogađanju točnog tona; vježbe

Solmizacija za najmlađe by Vito

1. Pjesmica i rad na istoj (Zbrajanje)

2. Pjesmica i rad na istoj (Medvjed razmišlja)

3. Pjesmica i rad na istoj (po izboru polaznika - potrebno donijeti note i tekst ili matricu)

Rad na jednoj pjesmici polaznika seminara (pedagoga; dirigenta; voditelja zbora)

Nastup djece-polaznika s pjesmama koje su radili

Odmor djece izvan dvorane (zabavni sadržaji)

Pitanja, ideje i problemi koji su zamijećeni tijekom rada na seminaru ili ranije. Diskusija.


Svečani koncert dječjeg zbora Zagrebački anđeli u trajanju od 30 minuta.