OSLIKAVANJE FASADE CKIM POVODOM 40.GODINA OSNUTKA

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 01. listopada 2018. - 10:00

Velika likovna akcija na otvorenom u partnerstvu CKIM i ALU u sklopu koje će se oslikati cjelokupna fasada zgrade CKIM-a u švarcovoj 18!

Centar za kulturu i informacije Maksimir će u partnerstvu s Akademijom likovnih umjetnosti organizirati veliku likovnu akciju na otvorenom u sklopu koje će se povodom 40. godina osnutka CKIM-a oslikati cjelokupna fasada zgrade u Švarcovoj 18.

Likovna akcija je trebala biti realizirana 2017. godine, međutim zbog sanacijskih radova na pročelju fasade zgrade CKIM-a likovna akcija je prebačena u 2018. godinu.

U akciji oslikavanja će sudjelovati: Mia Maraković, Bianka Garčević, Mia Matijević, Marija Matić, Kristina Dimitrov i Katarina Ferek Petrić.

Mentor je izv. prof. art. Tomislav Buntak.

NAPOMENA!
Likovna akcija oslikavanja cjelokupne fasade zgrade Centra nije se realizirala od 21. - 23. rujna 2018. godine zbog lošeg vremena.
Realizacija akcije planirana je od 1. listopada 2018. godine.

Program je podržan od Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017. godinu.