PROJEKT "kvARTura 2012" PREDSTAVLJEN U GUOKŠ

Vrsta programa: 
Termin: 
Utorak, 22. siječnja 2013. - 14:00

Radovi šest centara za kulturu okupljenih u projekt kvARTura

Šest zagrebačkih centara za kulturu okupilo se u projekt kvARTura i zajedno čine Mrežu kulturnih centara.

Otvorenje izložbe "Kvartura 2012. - mreža zagrebačkih centara za kulturu" održalo se u utorak, 22. siječnja 2013. godine u 14 sati, u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport (Ilica 25).

Suradnički projekt kvARTura nastao je u komunikaciji između šest zagrebačkih centara za kulturu: Centra za kulturu i informacije Maksimir, Centra za kulturu i film August Cesarec, Kulturnog centra Peščenica, Centra mladih Ribnjak, Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad i Centra za kulturu Trešnjevka. Svaki je centar osmislio jedan program koji se pod zajedničkim nazivom potom organizira i u ostalih pet centara. Tako je svaki centar i koordinator jednoga programa.

Na taj se način potiče i aktivira  protočnost programa, ideja i voditelja te osnažuju djelatnosti kvartovskih centara za kulturu, čime oni postaju važnim sudionicima u kreiranju kulturne politike grada Zagreba. U kontekstu europske kulturne scene takvo je umrežavanje projekata i organizacija nužnost ali i potreba.

Namjera je priključiti i druge zagrebačke centre kako bi identitet svakog pojedinog kvarta našao najbolji način da se predstavi kroz određene programe, dok se u nekom dugoročnom promišljanju, pozivaju i centri za kulturu drugih gradova da se pridruže kvARTuri sa svojim idejama, sugestijama, programima.

Povodom obilježavanja prve godine djelovanja, na izložbi su prikazani radovi s radionica. Izložba je bila otvorena do 24. siječnja 2013. godine.