SMOTRA LIKOVNOG STVARALAŠTVA AMATERA GRADA ZAGREBA

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 25. veljače 2013. - 19:00 to Srijeda, 13. ožujka 2013. - 19:00

Svečana izložba u galeriji "Vladimir Filakovac" u organizaciji CKIM

U organizaciji Centra za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18), u galeriji "Vladimir Filakovac" (Dubrava 51a), 25. veljače u 19 sati svečano je otvorena izložba "9. smotre likovnog stvaralaštva amatera grada Zagreba". 

Matičnost likovnog amaterizma grada Zagreba, kao jedna od četiri matičnosti pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport objedinjuje rad amaterskih likovnih udruga na području grada Zagreba.

Građani svojim djelovanjem kroz likovne sadržaje upotpunjuju kulturnu ponudu grada. Matičnost likovnog amaterizma grada Zagreba pomaže slijedeće likovne udruge: „Hrvatsko likovno društvo“ , „Amaciz“ , „Grupa 69“ , „Ama Artem“ i „Angelico“ koje ukupno broje preko 400 članova.

Djeluje i kroz humanitarni rad i svake kalendarske godine napravi ciljanu koloniju s koje se nastali radovi poklanjaju u humanitarne svrhe.

Voditelj programa: 
Vladimir Đerek