TRIKO CIRKUS TEATAR

Vrsta programa: 

Promocija akrobatike kao načina ispunjavanja slobodnog vremena

Triko cirkus teatar nastao je najprije iz kazališne grupe Triko koja je 2002. godine počela djelovati pri Centru za kulturu i informacije Maksimir. Nakon toga, 2004. godine osnovana je Udruga Triko na inicijativu Marije Antić, Ive Peter-Dragan i Christiana Petera. Direktan povod bila je činjenica da u Zagrebu i uopće u cijeloj Hrvatskoj ne postoji niti jedna ustanova koja nudi sustavnu edukaciju na području cirkuskih vještina. Ma koliko se ta potreba na prvi pogled činila apsurdnom, u njezinu korist staje činjenica da u zapadnoj Europi i širom svijeta postoje cirkuski centri koji su po važnosti na jednakom nivou kao bilo koja druga kulturno pedagoška ustanova (na primjer, glazbena škola ili sportski klub), te da  za to postoji veliki interes kako djece, tako i njihovih roditelja.

Udruga Triko organizirala je nekoliko radionica akrobacija i žongliranja, pet cirkuskih projekata "Lijeva noga" (2006., 2007., i 2008., 2009. i 2010.) kratku cirkusku radionicu u Domu za nezbrinutu djecu u Karlovcu i program intenzivnih cirkuskih radionica 2008. 2011. godine Umjetničku organizaciju TRIKO CIRKUS TEATAR. 

Više o TRIKO CIRKUS TEATRU

http://www.cirkusanti.hr/