12.MEĐUNARODNI ZAGREBAČKI SALON AUTO-KARIKATURE

Vrsta programa: 
Termin: 
Srijeda, 01. kolovoza 2018. - 12:00 to Petak, 14. rujna 2018. - 12:00

Originalna i jedinstvena kulturna, međunarodna manifestacija koja će se u 2018.g. organizirati po dvanaesti put! Ovogodišnja tema: vučna služba - šlep služba

Zagreb, a time i Hrvatska, ima originalnu i jedinstvenu kulturnu, međunarodnu manifestaciju u organizaciji Centra za kulturu i informacije Maksimir: 12. MEĐUNARODNI ZAGREBAČKI SALON AUTO-KARIKATURE 2018.

Ovogodišnja tema 12. Međunarodnog zagrebačkog salona auto-karikature je: “VUČNA SLUŽBA - ŠLEP SLUŽBA”

Karikature se primaju do 14. rujna 2018. godine. Potrebno ih je poslati na adresu: HuNa d.o.o., SREBRNJAK 55, 10000 Zagreb, ili e-mail: prof.lacpa@gmail.com

Sredinom listopada ove godine, na 12.-om Međunarodnom zagrebačkom salonu auto-karikature u Zagrebu, izložit ćemo sve pristigle radove (karikature). Vaši crteži mogu sadržavati: ŠLEPANJE, VUČENJE, ODVOŽENJE limenih ljubima-ca na kopnu, vodi i zraku. Na kopnu smo dosegli visoke standarde šlepanja - posebno krivo prkiranih!

"Došlepajte" Vaše karikature do 14. rujna 2018.edinoSredinom listopada ove godine, na 12.-om Međunarodnom zagrebačkom salonu auto-karikature u Zagrebu, izložit ćemo sve pristigle radove (karikature) na temu: VUČNA SLUŽBA - ŠLEP SLUŽBA. "Došlepajte" Vaše karikature do 14. rujna 2018.god.

 

Vaši crteži mogu sadržavati: ŠLEPANJE, VUČENJE, ODVOŽENJE limenih ljubima-ca na kopnu, vodi i zraku. Na kopnu smo dosegli visoke standarde šlepanja - posebno krivo prkiranih!! Ovaj 12.- ti Salon posebno je zanimljiv i s organizacijskog kuta. Naime, ove godine nam se u organi-zaciji pridružuje Centar za kulturu i infor-macije Maksimir iz Zagreba, koji će sljedeće , 2019.god. preuzeti organizaciju

 

13.

Salona. Zato odmah počnite slati svoje radove, pozovite svoje kolege karikatur-iste da nam se pridruže na ovom posljed-njem druženju s organizatorom HuNa d.o.o.

 

Doviđenja na otvorenju i proglašenju laureata na 12. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto - karikature 2018.m listopada ove godine, na 12.-om Međunarodnom zagrebačkom salonu auto-karikature u Zagrebu, izložit ćemo sve pristigle radove (karikature) na temu: VUČNA SLUŽBA - ŠLEP SLUŽBA. "Došlepajte" Vaše karikature do 14. rujna 2018.god.

 Sredinom listopada ove godine, na 12.-om Međunarodnom zagrebačkom salonu auto-karikature u Zagrebu, izložit ćemo sve pristigle radove (karikature) na temu: VUČNA SLUŽBA - ŠLEP SLUŽBA. "Došlepajte" Vaše karikature do 14. rujna 2018.god.

 

Vaši crteži mogu sadržavati: ŠLEPANJE, VUČENJE, ODVOŽENJE limenih ljubima-ca na kopnu, vodi i zraku. Na kopnu smo dosegli visoke standarde šlepanja - posebno krivo prkiranih!! Ovaj 12.- ti Salon posebno je zanimljiv i s organizacijskog kuta. Naime, ove godine nam se u organi-zaciji pridružuje Centar za kulturu i infor-macije Maksimir iz Zagreba, koji će sljedeće , 2019.god. preuzeti organizaciju

 

13.

Salona. Zato odmah počnite slati svoje radove, pozovite svoje kolege karikatur-iste da nam se pridruže na ovom posljed-njem druženju s organizatorom HuNa d.o.o.

 

Doviđenja na otvorenju i proglašenju laureata na 12. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto - karikature 2018.

Vaši crteži mogu sadržavati: ŠLEPANJE, VUČENJE, ODVOŽENJE limenih ljubima-ca na kopnu, vodi i zraku. Na kopnu smo dosegli visoke standarde šlepanja - posebno krivo prkiranih!! Ovaj 12.- ti Salon posebno je zanimljiv i s organizacijskog kuta. Naime, ove godine nam se u organi-zaciji pridružuje Centar za kulturu i infor-macije Maksimir iz Zagreba, koji će sljedeće , 2019.god. preuzeti organizaciju

 

13.

Salona. Zato odmah počnite slati svoje radove, pozovite svoje kolege karikatur-iste da nam se pridruže na ovom posljed-njem druženju s organizatorom HuNa d.o.o.

 

Doviđenja na otvorenju i proglašenju laureata na 12. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto - karikature 2018.