15. MEĐUNARODNI SALON AUTO KARIKATURE - POZIV!

Vrsta programa: 
Termin: 
Petak, 04. ožujka 2022. - 23:45

Otvorene su prijave za sudjelovanje na 15. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto karikature! (HR/ENG)

Centar za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) poziva sve karikaturiste i zainteresirane, da se prijave i sudjeluju na 15. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto karikature (SALON).

Pravo sudjelovanja na SALONU imaju karikaturisti i svi zainteresirani.

Tema ovogodišnjeg SALONA je: "AUTOSTOPERI"

Svaki sudionik može prijaviti najviše dva (2) rada A3 ili A4 formata.
Napominjemo da se drugi formati neće razmatrati!

Autori su obvezni popuniti prijavnicu.

Radovi se šalju u digitalnom *.jpg/jpeg A3 ili A4 formatu, rezolucije za tisak (minimalno 300 dpi) na mail zagreb.car.caricature.salon@gmail.com. Na radu mora jasno biti vidljiv potpis autora te datum izrade. Radovi mogu biti dostavljeni i na adresu organizatora. Adresa organizatora: Centar za kulturu i informacije Maksimir, Švarcova 18, 10000 Zagreb (Croatia).

Rok za predaju radova je 4. ožujka 2022. do 23,59 sati.

Na SALONU žiri će dodijeliti sljedeće nagrade za karikaturu:

GRAND PRIX  .................. 2.000 eura
1. NAGRADA  .................... 800 eura
2. NAGRADA  .................... 400 eura
3. NAGRADA  .................... 200 eura
DVA (2) PRIZNANJA ........... 100 eura
Uz novčane nagrade autorima se dodjeljuju i svjedočanstva.
Pet (5) posebnih pismenih pohvala bez novčanih nagrada.

Selekciju najboljih radova za SALON obavljat će žiri kojeg imenuje organizator.

Izložba će biti postavljena u auli Gradske uprave Grada Zagreba krajem ožujka 2022. godine.

Propozicije i prijavnice možete preuzeti na linku.

Salon je pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba.

Izložba je podržana od Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu.

Odgovorna osoba: 
Tim CKIM-a