18. SMOTRA LIKOVNIH AMATERA GRADA ZAGREBA

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 22. studenoga 2021. (All day)

Skupna izložba likovnih amatera održana je u Kulturnom centru Travno

Skupna izložba likovnih amatera grada Zagreba „18. smotra likovnih amatera grada Zagreba“ održana je u Kulturnom centru Travno od 22.11. do 31.12.2021. godine.

Programi likovnog amaterizma grada Zagreba prate kontinuiranost rada likovnih amatera.

Iz tog razloga, na izložbi su bili radovi nastali u prošloj i ovoj kalendarskoj godini. Na taj način građani grada Zagreba mogli su vidjeti koje likovne tehnike, motive i načine likovnog izražaja upražnjavaju likovni amateri.

Na izložbi svoje radove izlažu likovni amateri grada Zagreba koji su članovi likovnih amaterskih Udruga s područja grada Zagreba. To su „HLD“, „Plavo svjetlo, „Ama Artem“, „Amaciz“, i „LUA Angelico“.

Na izložbi izlaže 41 autor.

Zbog „Covida 19“ otvorenja izložbe nije bilo.Odgovorna osoba: 
Vladimir Đerek