ANA MARIJA KEROŠEVIĆ U CRTI

Vrsta programa: 
Termin: 
Srijeda, 18. rujna 2019. - 20:00

Prva samostalna izložba Ana Marije Kerošević u Crti!

Crta Vas poziva u srijedu 18. rujna 2019. u 20 sati (Švarcova 18, 1. kat) na otvorenje prve samostalne izložbe Ana Marije Kerošević - Crteži.

 

CRTEŽI

Izlaganje serije crteža već samo po sebi – a u izložbi naslovljenoj 'Crteži' napose -  nosi nekoliko važnih implikacija. Ponajprije - odgovarajući i malom formatu izloženih djela - radi se ovdje o izložbi intimnosti, ne naprosto intimnoj ili izložbi intime kao implikacije sadržane u jednostavnosti njena naslova. Za crteže svagda vrijedi to da predstavljaju jedan od najneposrednijih oblika slikarske prikazivačke prakse u kojoj se gledatelj nalazi u bitnoj prisutnosti utiska umjetnika u djelo. Sa druge strane, suočeni sa crtežom – a posebice onim koji u svojoj jednostavnosti 'radi' samo sa bjelinom papira i otiskom grafita – pronalazimo se u neposrednosti koja je u ovom 'bogatom siromaštvu' monokromatskog izraza obavezana izvjesnom apstrakcijom koju iznova negira figurirajući na papiru oblike i motive 'stvarnoga' svijeta pa u tome pogledu možemo govoriti i o složenom odnosu 'konkretnih apstrakcija' u načinu na koji crtež 'radi'. Blizina u kojoj se umjetnik i gledatelj pronalaze kroz crtež tako je u stalnoj opreci i napetosti spram fiksirane ne-stvarnosti crtanog prizora.
Sa time na umu možemo pokušati dati kratak pregled motiva(cije) u likovnim prikazima Ane Marije Kerošević objedinjenih u 'Crtežima'. Možemo, dapače, reći kako se radi o dva glavna i komplementarna motiva koje pronalazimo u odnosu nužnom za razumijevanje suštine motivacije za realizacijom ove serije (gotovo) monokromnih crteža – korištenjem rapidografa, olovke i zlatnih listića. Oni su šuma - kao veliki i prevladavajući tematski okoliš - te motiv (crnoga) sunca kao supstance koja tome okolišu daje bitnu formu, osvjetljavajući ga na svagda poseban način. Simbolički je utisak pritom mnogostruk. Sa jedne strane crno nam sunce može biti prikazano kao mjesec, odnosno kao inverzija sunčeva okoliša – naprosto obasjana noć. Sa druge pak radi se – jasno je – o pomrčini sunca kojoj možemo prići iz dva radikalno različita interpretacijska ugla, ali koji se neminovno susreću u mirnom središtu toga nesvakidašnjeg događaja. Prvi je put pritom za umjetnicu posebno važan i predstavlja osobit utisak mističke teme pomrčine kao drame u prirodnom i onostranom svijetu te smjene u kozmičkom poretku koji može biti prožet strahom, ali jednako tako i pozitivnom potrebom za prevladavanje ciklusa u novost gdje pomrčina predstavlja upravo kristalizaciju razlike. Upravo je kristalizacija važnim dijelom sjaja ideje koja pogoni 'rasplet' priče u koju smo pozvani ovom izložbom; sunce se pojavljuje kao proces i mjesto u kojemu se prelamaju mogućnosti svjetla napose, odakle se dan, noć i sjaj napose pojavljuju kao faze loma svjetla koje nikada ne iščezava. Sunce i šuma jesu intenziteti mističkog učinka sagledavanja svojstava kozmičkog događaja pomračenja kao koncepta.
U zadatku se umjetnice stoga ne pronalaze konvencionalne simboličke veze pomrčine sa melankolijom ili šume sa traganjem ili dapače unutarnjom tragedijom života već sa posve suprotnim nabojem istraživanja principa crteža u njegovoj moći da vjerno dočara 'magični realizam' nesvakidašnjeg, pomrčine sunca ne kao događaja već radije kao stanja i situacije slikanja svjetlom što preostaje. Motivi Ane Marije Kerošević u tehnici crteža na posebno uspješan i svagda 'magijski' način obuhvaćaju bjelinu papira stvarajući utisak probijanja slikarske površine preko motiva, i obrnuto. Ono je postignuto vještom uporabom sjena, ispiranja motiva i njihova isticanja snažnijim pritiskom grafita o papir, uporabom intenziteta crne koji proizlaze iz suštine alata kojima se umjetnica koristi. Radi se, dapače, i o crtežu koji sakuplja u bjelodanosti vlastita motiva skup isprekidanih momenata crtačke volje da se površinu ostavi slobodnom od završenosti čuvajući pritom integritet motivacije da se pred gledatelja iznese ideja šume gdje potez u svojoj uskoj povezanosti i prekinutosti stimulira osjetilo sluha – kroz implikaciju šuma – i onoga unutarnjeg vida – kroz zamišljanje jedne suncem, vjetrom i umjetničkom intencijom uznemirene prirode. Rezultat je stapanje mnogostrukosti čistih mogućnosti crteža, od skice do stripa te svagda autentične umjetničke kreacije.
Ana Marija Kerošević pripada realizacijom ove izložbe novoj generaciji umjetnika koji otkrivaju presudnu vezu mističnog i magijskog u estetičkom stvaranju, a nauštrb konvencionalnih umjetničkih praksi koje se vode principima spekulacije, eksperimenta i dizajna u stvaranju umjetnosti koja se troši i gubi u kakofoniji oblikovanja životnih stilova. Ova su djela mali segmenti kontemplativne estetike koja će u narednim godinama postajati sve važnijim mjestom umjetničkih preokupacija, a njihova kontemplativna narav već ih sada čini trajnim osvjedočenjima sazrijevanja umjetničke imaginacije koja uvijek i svagda mora ići onkraj očiglednosti fenomena, a kroz dva istaknuta puta: mističnim domišljanjem vlastita djelovanja i mogućnosti ili kreativnim vrednovanjem tehničke perspektive u fenomenima svakodnevnog života.

Dario Vuger

 

"Serija crteža sa scenama utjelovljena grafičkim prikazima imaginativne (ne)savršene prirode. Sunce inače donosi život. Pomaže u rastu i razvoju svih pojava na Zemlji. No što bi bilo da je obratno? Da ono nije bijelo već crno. I da potiče propadanje umjesto rasta. Ciklus imaginativnih crteža maloga formata, na običnom bijelom papiru bi trebali prikazivati takav svijet.", o svom radu piše Ana Marija Kerošević.

Vaša Crta


Program je podržan od Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.

Odgovorna osoba: 
Tomislav Vuković