Ce De Pe u CKIM-u

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 21. listopada 2019. - 10:00

Radionice muzikoterapije za osobe sa invaliditetom

Program CeDePe u CKIM-u potiče aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnim aktivnostima zajednice.

Započinjemo sa muzikoterapijom. Radimo u dvije skupine i prilagodđavamo rad problemima s kojima se susreću naši sugrađani, s razumijevanjem njihovih mogućnosti, ograničenja i potreba.

Radionice se odvijaju u jutarnjim terminima, jednom tjedno, a od materijala koristimo Orfov instrumentarij.

Na kraju godine pripremit ćemo i nastup polaznika ovoga programa, a kao publiku pozvati im učenike obližnjih škola.

Odgovorna osoba: 
Lea Lovrenčić