GLAZBA U MOM KVARTU - HGM I GUOKŠ

Vrsta programa: 
Termin: 
Petak, 21. rujna 2012. - 13:00

u CKIM održan edukativni koncert gudačkog kvarteta "Sebastijan"

Pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport te partnerstvom HGM-a, u velikoj dvorani Švarcove 18 održan je 21. rujna 2012. godine koncert Gudačkog kvarteta Sebastijan, kojemu su nazočili učenici osnovnih škola Remete, I. Filipovića, A.G. Matoš i A. Harambašića. Nazočili su i predstavnici Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport  te predstavnici Hrvatske glazbene mladeži. U prepunoj dvorani svi su uživali u prekrasnoj glazbenoj tribini Gudačkog kvarteta.

 O KVARTETU:

Gudački Kvartet Sebastian

Natupaju:
profesor Anđelko Krpan, violina
profesorica Korana Rucner, violina
profesor Nebojša Floreani, viola
profesor Zlatko Rucner, violončelo

Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian. Članovi kvarteta usavršavali su se na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu (Hrvatska), Rogaškoj Slatini (Slovenija), Pescu (Mađarska) i Saumuru (Francuska). Godine 1988. kvartet postaje član međunarodne zaklade Yehudi Menuhin sa sjedištem u Parizu. Osim čestih nastupa u Hrvatskoj, Gudački kvartet Sebastian koncertirao je u Sloveniji, Fransukoj, Sjevernoj Koreji, Italiji, Austriji i Mađarskoj. Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić…

Surađuju s istaknutim hrvatskim i svjetskim glazbenicima kao što su Milan Turković, Paul Meyer, Pierluigi Camicia, Aleksandar Serdar…Od 2002. održavaju svoj ciklus u maloj dvorani V. Lisinski u Zagrebu.

PROGRAM:

W. A. Mozart: Mala noćna muzika - Allegro
L. Boccherini: Menuett
I. M. Jarnović: 1. koncertantni kvartet - Allegro molto
A. Dvorak: Humoreska
J. Brahms: Mađarski ples br. 5
J. Š. Slavenski: Jesenske noći, Rugalica 
J. Strauss: Pizzicato polka

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin
Voditelj programa: 
Jadranka Kerin i HGM