HRVATSKI ISELJENIČKI KONGRES

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 23. lipnja 2014. - 10:00

Na kongresu su sudjelovali brojni uglednici iz iseljeništva, kao i javni djelatnici iz Hrvatske

Hrvatski iseljenički kongres održan je od 23. do 26. lipnja 2014. godine u Zagrebu. Na kongresu su sudjelovali brojni uglednici iz iseljeništva, kao i javni djelatnici iz Hrvatske. Analizirali su i raspravljali o važnim temama za hrvatsko iseljeništvo i za odnos hrvatske i društva spram njega.

Neki od ciljeva Kongresa:

- Kritički rasvijetliti glavne teškoće i zapreke u odnosima između hrvatskih iseljeničkih zajednica i hrvatskog političkog i gospodarskog sektora.

- Sustavnije i cjelovitije opisati i analizirati razvojne prinose hrvatskog iseljeništva modernizaciji hrvatskog društva, napose u razdobljima bližim suvremenosti.  Posebno je važno cjelovito opisati i rasvijetliti ukupni prinos hrvatskog iseljeništva uspostavi hrvatske državne samostalnosti i razvitku na prijelazu u 21. stoljeće.

- Kritički rasvijetliti nove političke, društvene i egzistencijalne poticaje na iseljavanje iz Hrvatske.

- Analizirati i opisati glavne promjene u praksama i položaju iseljeničkih hrvatskih zajednica nastale nakon hrvatskog državnog osamostaljivanja, te glavne promjene i teškoće u čuvanju i osnaživanju etničkog i kulturnog identiteta.

- Posebnu pozornost zaslužuje djelovanje Katoličke crkve u iseljeništvu.

- Kritički upozoriti na manjak institucija, ureda i služba potrebnih za razvijenu i odgovornu nacionalnu politiku spram hrvatskog iseljeništva.

- Potaknuti bolju i uspješniju komunikaciju između hrvatskih iseljeničkih zajednica kao i komunikaciju između zajednica ili njihovih krovnih koordinatora i institucija i sudionika hrvatskog društva (političkih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, športskih).

Više informacija potražite na http://www.hrvatski-iseljenicki-kongres.org/

Programska osnova kongresa:

1. Struktura kongresa:
- plenarne sjednice
- tematske sekcije
- forumi, odbori i sl.

2. Struktura programa te područja tema i razlaganja:
- povijest iseljeničkog procesa – stanje istraživanja
- politika – politička djelatnost
- gospodarstvo
- djelovanje Katoličke crkve  (katoličke misije) i drugih vjerskih zajednica
- znanost, kultura, hrvatski jezik, obrazovanje i hrvatske škole
- sport – udruge i klubovi
- suvremeni procesi među hrvatskim iseljenicima, druga i ostale generacije hrvatskih iseljenika
- odnos domovine i iseljeništva
- stanje i perspektive iseljeničkih ustanova i udruga u Hrvatskoj i iseljeništvu 

3. Metodologija ili koncept tijeka Kongresa:
- podjela pojedinih dijelova skupa
- mjesta održavanja, način i trajanje izlaganja
- kulturni dio ili sadržaji Kongresa, kao koncerti, izleti, predstavljanje knjiga, svečane večere i sl.. 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Marina Soptu

Odgovorna osoba: 
Marin Sopta
Voditelj programa: 
Marin Sopta