IZLOŽBE NA CESTI - ARTUPUNKTURA

Vrsta programa: 
Termin: 
Petak, 06. listopada 2023. (All day)

Murali u Budakovoj u partnerstvu s ALU, i audioinstalacija Kate Mijatović

Centar za kulturu i informacije Maksimir Vas poziva da pogledate Izložbu na cesti u Budakovoj (kod okretišta tramvaja Borongaj) i ambijentalnu audioinstalaciju Kate Mijatović "Soundtrack za Otti", u parku Otti Berger iza zgrade Centra za kulturu i informacije Maksimir (Švarcova 18). Audioinstalacija Kate Mijatović "Soundtrack za Otti" i Izložba na cestu u partnerstvu s ALU su realizirani u sklopu velike manifestacije Artpunktura.
 
Artupunktura, jedinstveni projekt Turističke zajednice grada Zagreba i partnera, predstavlja platformu za kulturu i umjetnost koja objedinjuje brojna umjetnička događanja i kulturne projekte tijekom jeseni u Zagrebu. Zajedničkim umjetničkim djelovanjem brojnih umjetničkih organizacija, kolektiva i umjetnika na specifičnim točkama grada, želi se probuditi njegova vitalna energija i dodatno potaknuti kulturna ponuda te, tako, pozicionirati grad Zagreb kao kreativno središte i odredište urbane i suvremene kulturne scene ovog dijela Europe.
 
IZLOŽBA NA CESTI / ART LIVE!
Od 6. listopada do svibnja 2024.
Ulica Divka Budaka (kod okretišta Borongaj)
 
Zahvaljujući velikoj likovnoj akciji na ulici građani i posjetitelji mogu se neposredno upoznati s kreativnim procesima, kao i biti dio nastanka umjetničkog rada od njegova osmišljavanja do realizacije u kontekstu javnog prostora u okviru aktivnosti Centra za kulturu i informacije Maksimir.
Izvan uobičajenih komornih galerijskih prostora, na javnoj površini kolnika u Budakovoj ulici (kod tramvajskog okretišta Borongaj) Izložba na cesti dostupna je svima danju i noću!
Kreativni proces rada mladih umjetnika može se uživo promatrati od pripreme do realizacije u velikoj trodnevnoj likovnoj akciji početkom listopada. Nakon što studenti naslikaju murale na dvadeset velikih panoa, oni postaju ovogodišnji izlošci Izložbe na cesti u sklopu Artupunkture, koji se mogu razgledati do iduće akcije u svibnju 2024.
Velika likovna akcija na otvorenom Izložba na cesti realizira se u partnerstvu Centra za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (ALU) uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba.
U sklopu likovne akcije bivši i sadašnji studenti ALU-a od 6. listopada 2023. izvodit će likovne intervencije, tj. stvarat će murale na dvadeset panoa u Budakovoj ulici. Cilj takvoga participativnog modela likovne akcije na otvorenom isticanje je važnosti kreativnog izražavanja, umjetnosti, ali i umjetnika kao nezaobilaznog dijela otvorenog i zrelog društva.
 
#artupunktura #visitzagreb
 
 
Veza na članak o ambijentalnoj instalaciji Kate Mijatović, "Soundtrack za Otti".
 
Program je financirala Turistička zajednica grada Zagreba
Odgovorna osoba: 
Tomislav Vuković