IZLOŽBA NA CESTI U SKLOPU ARTUPUNKTURE

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 08. listopada 2022. - 10:00

ART LIVE! ARTUPUNKTURA

TERAPIJA ZAGREBA UMJETNOŠĆU

Velika likovna akcija na otvorenom u partnerstvu Centra za kulturu i informacije Maksimir i Akademije likovnih umjetnosti!

U ovogodišnjoj drugoj likovnoj akciji koju provodi Centar za kulturu i informacije Maksimir u partnerstvu s Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, u periodu od 8. do 9. listopada 2022. godine (od 10-16 sati) studenti Akademije likovnih umjentosti (ALU) su u sklopu Artupunkture izvesli likovne intervencije na 20 panoa na tramvajskoj stanici preko puta glavnog ulaza u Park Maksimir, u Maksimirskoj ulici. Ovom kreativnom akcijom oslikavanja panoa "uživo", pruža se prilika građanima da pobliže upoznaju kreativni likovni izričaj, kao i proces nastajanja umjetničkog djela od osmišljavan ja do realizacije, a sve u cilju osvještavanja građana i posjetitelja o važnosti kreativnog izričaja, umjetnosti ali i umjetnika kao sastavnog dijela zdravog društva.

U ovogodišnjoj Izložbi na cesti u sklopu Artupunkture sudjelovali su studenti i alumni ALU: Lana Zubović, Ljubica Golubić, Marta Katavić, Marta Dijak, Teo Kiš, Tea Lovrić, Nikola Grabovac, Anamarija Kvas, Nataša Devčić, Žaklina Sohor, Marcel Vugec, Mia Matijević, Bartol Grgurić, Petra Divković, Antonela Šurbek, Anđela Maica, Ante Šabić, Manuela Košević i Maja Perak.
Mentorica je bila Melinda Šefčić.

Veza na web stranicu ARTUPUNKTURE.

Izložba se može razgledati do iduće akcije u svibnju 2023.

Radujemo se Vašem dolasku!

NAPOMENA!
Likovna akcija na otvorenom koja se trebala realizirati sredinom rujna, odgođena je zbog lošeg vremena na 8. i 9. listopada 2022.
Dovršetak akcije bio je 16. listopada 2022.

#Zagreb #VisitZagreb #artupunktura


Program Izložba na cesti financira Turistička zajednica grada Zagreba.