JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

Vrsta programa: 

Osnovana je 1994. godine Odlukom o osnivanju Javne ustanove "Maksimir"

Osnovana je 1994. godine Odlukom o osnivanju Javne ustanove »Maksimir« (Službeni glasnik Grada Zagreba, 12/94, 23/03 i 20/05) koju je temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 70/05) donijela Gradska skupština Grada Zagreba. Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Zagreb.

Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 22. ožujka 1999. godine i od tada ima status pravne osobe, a svoje poslovanje započinje u 2000. godini.

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje spomenika parkovne arhitekture park Maksimir s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog tijeka prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzor uspostave uvjeta i provođenja mjera zaštite prirode. Ovu djelatnost Ustanova obavlja kao javnu službu.

Sjedište Ustanove bilo je na adresi Zagreb, Petrova 116. Početkom 2005. godine Ustanova seli svoje sjedište na adresu Zagreb, Maksimirski perivoj bb, u bivši pomočni objekt velikog restorana koji se nalazi u blizini glavnog ulaza u park Maksimir iz pravca Maksimirske ceste, gdje posluje i danas.

Više o JAVNOJ USTANOVI "MAKSIMIR":

http://www.park-maksimir.hr/Maksimir_hr/Maksimir_HR.asp