KRAP KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 28. lipnja 2021. - 10:00

Radionice tijekom praznika animiraju djecu kvalitetnim sadržajima proširujući im interese

Za svu osnovnoškolsku djecu koja dio praznika provode u Zagrebu već deset godina realiziramo likovno-plesno-dramske radionice podijeljene u cikluse pod nazivom KRAP – kreativne radionice za vrijeme praznika.

Ove godine zbog pandemije koronavirusa počinjemo sa četiri ljetna ciklusa i to na otvorenom, u prostoru Osnovne škole Vladimira Nazora.

Prva tri ciklusa održavati će se od ponedjeljka do petka od 10:00 do 12:30 i to u terminima:

28. lipnja do 2. srpnja pod nazivom: Je li konačno kraj?

05. srpnja do 09. srpnja: Tesla

12. srpnja do 16. srpnja: Otkrivanje novih svjetova

30. kolovoza do 03. rujna: Mi smo spremni!

Kreativne radionice - KRAP tijekom školskih praznika animiraju djecu kvalitetnim sadržajima proširujući im interese i spoznaje o segmentima umjetnosti s kojima se ne susreću u svakodnevnim aktivnostima.

Osim upoznavanja raznih umjetničkih vještina, radionice imaju i sociološki karakter. Također su značajne za onaj dio dječje populacije koje većinu ljeta provedu u Zagrebu. Putem radionice djeca povezuju nova i stečena znanja kroz igru i kreativni proces u stvaranje njihovog vlastitog djela.

Realiziraju se u suradnji s Udrugom Pokret i Osnovnom školom Vladimira Nazora.
Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin