LIKOVNE RADIONICE ZA TREĆU DOB–DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR

Vrsta programa: 
Termin: 
Srijeda, 20. svibnja 2020. - 10:15

Gotove radove polaznici šalju svojoj voditeljici putem e-maila ili mobilne aplikacije

Likovne radionice za treću dob na Gerontološkom odsjeku u Domu za starije osobe Maksimir, na žalost do daljnjega nije moguće održati u živo.

Iz tog razloga radionice se prilagođavaju za rad kod kuće. Polaznicima se zadaju tjedni zadaci koji su prilagođeni radu kod kuće.

Oblik rada je osmišljen da se polaznicima i dalje omogući kreativno stvaralaštvo uz minimalno potrebnog materijala. Isto tako gleda se na kontinuirano građenje i obnavljanje fine motorike, koja je bitna za samostalno obavljanje velike količine svakodnevnih poslova i zadataka, te time neizostavni dio života. Polaznicima se raznim varijacijama zadataka i materijala omogućuje eksperimentiranje, čak i bez osnovnog likovnog materijala, kao što su tempere, akvarel itd.

Polaznici Doma sami mogu miješati nešto užu paletu boja, no to ne znači da i ovdje ne mogu iskazati svoje likovne sposobnosti.

Ovaj tjedan zadatak je da miješanjem crne kave i vode izrade tri različita tona iste boje. Dalje su trebali sebi složiti mrtvu prirodu od čaše, vaze i voća (ili bilo čega što im je doma pri ruci),te nju prikazati u jednoj boji različitih tonova.

Polaznicima taj zadatak nije nepoznat, jer su ga već radili i na radionicama u Domu. No, sada bez nadzora imaju slobodu sami sebi odrediti motive koji su prema njihovoj odluci adekvatni za prenošenje na papirU slučaju pitanja ili nedoumica, svaki od polaznika može se javiti svojoj voditeljici preko mobitela, te će ona s njima biti u kontaktu ukoliko im je zadatak nejasan ili im je potreban bilo kakav savjet u realizaciji svog rada.

Gotove radove polaznici šalju svojoj voditeljici putem e-maila ili mobilne aplikacije.

Zadatak za polaznike ovaj tjedan je pomoću soli i vodenih boja izraditi nekoliko eksperimenata. Polaznici na papir moraju nanijeti sloj vodenih boja i time dobro namočiti papir kako on ne bi bio u mogućnosti upiti svu vodu. Na ovako pripremljen papir polaznici nanose ili doslovno posole površinu papira. Sol time izaziva reakciju na papiru i boji, te boju gura sa strane. Ovu tehniku su polaznici već upoznali i na radionicama u domu, no sada je prilika da ju još i dodatno uvježbaju i usavrše. Ova tehnika je dosta nepredvidiva, u smislu da jednom kada se sol stavi na mokar, obijeni papir, njome se više ne može manipulirati na način da se određuje koliko će sol izgristi ili izgurati boju sa strane. Time predstavlja dodatan izazov u mjerenju količine kojom će se koristiti jer u suprotnome, ona neće imati efekta. Polaznicima je sugerirano da eksperimentiraju i isprobavaju kako će se sol ponašati u dodiru sa bojom, te prema tome izrade likovni rad i samostalno odaberu likovni motiv.

Zadatak za ovaj tjedan je naslikati pejzaž. Ovaj tjedan tehnika nije određena nego polaznici mogu sami odlučiti između tehnika koje su već radili na radionicama u domu ili mogu pokušati nešto novo. Pošto se radionice održavaju na daljinu, te oni time sugestije za eventualna poboljšanja i promjene u izradi svog rada ne mogu dobiti istog trenutka, dobro je izabrati i uvježbavati tehnike koje su već poznate i lako primjenjive od doma. Polaznicima se uvijek preporučuje da eksperimentiraju i isprobavaju novo, pogotovo one tehnike za koje misle da im možda i ne leže.

Polaznici se opet uvijek mogu konzultirati sa svojom voditeljicom preko mobitela, te će im ona davati savjete i sugestije u koliko im je to potrebno u realizaciji rada.

 

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin