NATJEČAJ ZA IZLAGANJE U GALERIJI CRTA 2020.

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 27. svibnja 2019. - 12:00

Pozivamo sve zainteresirane umjetnike mlađe generacije da se jave za izlaganje u galeriji Crta!

Galerija Crta raspisuje natječaj za prijedlog programa galerije Crta u 2020. godini.

Pozivamo sve zainteresirane umjetnike mlađe generacije (do 35 godina) da se jave za izlaganje u galeriji Crta!

Natječaj je otvoren za izlaganje crteža, crtačkih autorskih koncepcija i kustoskih projekata koji problematiziraju crtež**.

Prijava treba sadržavati:
- ime, prezime, godinu rođenja, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail
- životopis autorice/autora
- popis dosadašnjih izložbi
- opis izložbe/projekta (maksimalno jedna kartica teksta)
- skice ili druge vizualne materijale (do 10 fotografija u jpg/jpeg formatu) 
*ako umjetnica/umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, molimo navesti nazive galerija

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave se šalju na e-mail crta@cki-m.com, poštom ili se mogu donijeti osobno na adresu sa naznakom:
"Za galeriju Crta 2020."
Galerija Crta (CKI Maksimir)
Švarcova 18
10000 Zagreb 

Rok za podnošenje prijava je 1. srpnja 2019. godine.
 
Popis odabranih umjetnika biti će objavljen na web stranici www.mojmaksimir.com.
Odabrane umjetnike galerija Crta predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.

Vaša galerija Crta

 

Kontakti:
tel.: 012442193
e-mail: crta@cki-m.com
http://www.mojmaksimir.com/kategorije/galerija-crta
**dimenzije prostora galerije Crta

Poziv na natječaj sa tlocrtom prostora galerije u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Odgovorna osoba: 
Tomislav Vuković