NATJEČAJ ZA IZLAGANJE U GALERIJI CRTA 2024.

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 14. kolovoza 2023. - 23:45

Pozivamo sve zainteresirane umjetnike mlađe generacije* da se prijave na natječaj za izlaganje u Galeriji Crta!

Javni natječaj se raspisuje za izlaganje crteža, crtačkih autorskih koncepcija i kustoskih projekata koji problematiziraju crtež***.

Prijava treba sadržavati:
- ime, prezime, godinu rođenja, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail
- kratki životopis autorice/autora
- popis dosadašnjih izložbi (sintetski)
- opis izložbe/projekta (maksimalno jedna kartica teksta)
- skice ili druge vizualne materijale (do 10 fotografija* u jpg/jpeg formatu) 
**molimo da fotografije radova u digitalnom jpg formatu ne budu manje od 200kb i veće od 2mb
***ako umjetnica/umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, molimo navesti nazive galerija

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave se šalju na e-mail crta@cki-m.com, poštom ili se mogu donijeti osobno na adresu s naznakom:
"Za galeriju Crta 2024."
Galerija Crta (CKI Maksimir)
Švarcova 18
10000 Zagreb 

Rok za podnošenje prijava je 14. kolovoza 2023. godine.
 
Umjetnički savjet Galerije Crta će odabrati 6 umjetnika za izlaganje u 2024. godini.
Popis odabranih umjetnika biti će objavljen na web stranici www.mojmaksimir.com.
Odabrane umjetnike galerija Crta predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.

 

Vaša galerija Crta

 

Kontakti:
tel.: 012442193
e-mail: crta@cki-m.com
http://www.mojmaksimir.com/kategorije/galerija-crta
dimenzije prostora galerije Crta
*mlađi umjetnici do 35 godina starosti