PREDSTAVLJANJE KNJIGE O STJEPANU ĐUREKOVIĆU

Vrsta programa: 
Termin: 
Ponedjeljak, 15. lipnja 2015. - 19:00

Knjiga je predstavljena 15. lipnja u dvorani CKIM-a

Knjiga Stjepan Đureković: Što ga je ubilo? / Dokazi, tragovi i odjeci u hrvatskim emigrantskim novinama i periodici, predstavljena je u Centru za kulturu i informacije Maksimir u ponedjeljak 15. lipnja u 19 sati. Knjiga je zbornik građe o sudbini hrvatskog političkog emigranta i pisca S. Đurekovića. Sastavljena je s namjerom da se čitatelju ponudi štivo koje se razlikuje od svega što se o Đurekoviću pisalo u SFRJ i od dobrog dijela onog što se o njemu pisalo i piše u Republici Hrvatskoj. Htjelo se napokon na Đurekovića pogledati bez Udbine dioptrije, iz kuta autora koji su u njemu vidjeli zaslužnog nacionalnog junaka, a ne problematičnog emigranta oblikovanog u jugoslavenskoj propagandi. Željelo se da riječ dobije strana koja je u nekadašnjoj Jugoslaviji onemogućavana zabranom i ozloglašavanjem, a u današnjoj Hrvatskoj politikom podcjenjivanja i zaborava.

Knjiga se sastoji od građe iz hrvatskih emigrantskih novina i časopisa i obuhvaća razdoblje od Đurekovićeva bijega iz Zagreba u proljeće 1982. do tragičnog kraja u ljeto 1983., a u završnom se dijelu knjige govori i o nesretnoj sudbini Đurekovićeva sina Damira, koji se bio sklonio u sigurnost kanadske zabiti, u gradić Calgary, ali ni tu nije uspio izbjeći metak iz lovačke puške u rujnu mjesecu 1987. Uvršteni tekstovi uglavnom su publicirani u emigrantskim izdanjima Nova Hrvatska (London), Hrvatska Država (München), Danica (Chicago), Hrvatska revija. O knjizi su uz priređivača Branka Vukasa i urednika Josipa Pavičića govorili i Stjepan Šulek, nekadašnji dugogodišnji urednik časopisa na njemačkom jeziku KROATISHE BERICHTE u Londonu; dr.sc. Marin Sopta dugogodišnji polit.emigrant u Kanadi i Nikola Štedul, nekadašnji predvodnik Hrvatskog državotvornog pokreta u emigaciji.

Odgovorna osoba: 
Marin Sopta