PROGRAM GALERIJE CRTA 2019.

Vrsta programa: 
Termin: 
Četvrtak, 28. veljače 2019. - 12:00

Termini izložbi...

U nastavku termini izložbi Programa galerije Crta 2019.
 
Petra Šabić 3.-17.4.
Mirela Kulović 3.-17.7.
Ana Marija Kerošević 18.9.-2.10.
Jefimija Kocić 9.-23.10.
Korana Đalski Filipović 30.10.-13.11.
Nikolina Žabčić 20.11.-4.12.
 
Vaša Crta
 
Program je podržan od Gradskog ureda za kulturu i dio je programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.