PROMOCIJA KNJIGE PARAGVAJSKA PISMA

Vrsta programa: 

Centar za kulturu i informacije Maksimir poziva vas na promociju knjige Paragvajska pisma

Srednjoeuropski su isusovci, po sudu povijesti i različitih struka, dali presudan doprinos razvitku misijskih projekata, ali i sveukupnom udjelu Družbe Isusove u kolonijalnoj kulturi i književnosti.

Pisma dvojice isusovaca iz nekadašnje Austrijske provincije Družbe Isusove, Ivana Krstitelja  Marchesettija iz Rijeke i Nikole Plantića iz Zagreba nude pogled u svakodnevni život misionara, stranaca i autohtonih američkih naroda što su ih isusovci pokrštavali na južnoameričkome kontinentu u 18. stoljeću.    

Objavljena u španjolskom izvorniku i hrvatskom prijevodu, pisma dvojice misionara popraćena su znanstvenim studijama o njihovu životu, radu i utjecaju na njihove suvremenike i kasnije naraštaje.

Autori Mirjana Polić Bobić i Mijo Korade.

O autorima:

Mirjana Polić Bobić objavila je četiri knjige,od kojih dvije uključuju i prijepis i prijevod arhivskih rukopisa iz 16. stoljeća.Objavila je veliki broj znanstvenih i stručnih radova u hrvatskim i stranim stručnim i znanstvenim časopisima. Osim na matičnom fakultetu i sveučilištu, predavala je module na preddiplomtskim, diplomskim i poslijediplomskim studijama hispanskih književnosti na više inozemnih sveučilišta.

Mijo Korade diplomirao je filozofiju i teologiju, te stekao doktorat iz crkvene povijesti na Sveučilištu Gregoriana u Rimu 1988. godine. Jedan je od osnivača i voditelj Hrvatskog povijesnog instituta u Beču u razdoblju od 1990. do 1992. godine. Predavač Hrvatskih studija sveučilišta u Zagrebu i suradnik Hrvatskog instituta za povijest. Objavio niz znanstvenih radova iz crkvene i kulturne povijesti.

 

 

 

Odgovorna osoba: 
Marin Sopta