SADNJA CVIJEĆA ZA DJECU - RADIONICA NA NJEMAČKOM JEZIKU

Vrsta programa: 
Termin: 
Četvrtak, 19. svibnja 2016. - 17:30

19. svibnja u 17:30 sati, ispred CKIM-a

I ove godine u svibnju organizirali smo "SADNJU CVIJEĆA ZA DJECU - RADIONICA NA NJEMAČKOM JEZIKU". 19.5. u 17:30 sati ispred Centra. Program je namijenjen djeci od 3 do 8 godina i realizira se u suradnji sa školom stranih jezika EURO BIZ CENTAR KIDS.  Radionica njemačkog jezika ima četiri stupnja, a osmišljena je prema preporukama EU-a za rano učenje stranog jezika u vrtiću i predškoli. Program je osobito namijenjen djeci osnovnih škola u kojima je ponuđeno učenje njemačkog jezika, jer služi kao izvrsna priprema i temeljita podloga. Djeca su u ovom ranom stadiju otvorena za sve novo, a osobito ako im je ponuđeno kroz igru i bez pritiska okoline. Jezik se uči uz elemente dramske, glazbene, likovne i male škole.

Naime, dramski elementi služe za razvoj dijaloga, pa se kroz program učenjem pjesmica uvježbava pravilan izgovor, ritam i intonacija njemačkog jezika, a elementi bojanja i rad s papirom služe za razvoj govora. Elelmenti male škole na zaigran način uvode slova, vježbe čitanja i pisanja. 

Informacije vezane uz radionicu sadnja cvijeća mogu se dobiti na: 099 62 30 134.

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin