SEMINAR ZA DIRIGENTE ŠKOLSKIH ZBOROVA

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 10. prosinca 2016. - 14:30

Seminar na temu Rad sa zborom mladih održan je u Gimnaziji Sesvete

Seminar na temu Rad sa zborom mladih za zborovođe održao je naš eminentni dirigent Zdravko Šljivac, voditelj djevojačkog zbora Zvjezdice, uspješnog i nagrađivanog ansambla.

Maestro Šljivac je na konkretnom primjeru skladbe demonstrirao vitalne elemente zborskoga rada – počevši od intonacije, upotrebe klavira u radu sa zborom, preko vokalne tehnike i primjera kako se primjerice problematika pojedinih intervala direktno odražava na istu, pa sve do završnih faza rada poput dikcije, naglasaka i pripreme zborovođe i ansambla za nastup.

Seminar je održan u subotu, 10. prosinca u 14:30, u prostorijama Gimnazije Sesvete, Bistrička 7.