SKUPNA IZLOŽBA "..NA POLA GODINE 13.."

Vrsta programa: 
Termin: 
Srijeda, 01. lipnja 2022. - 19:00 to Utorak, 14. lipnja 2022. - 00:00

Skupna izložba u sklopu programa „Programi likovnog amaterizma grada Zagreba“

Skupna izložba likovnih amatera grada Zagreba „..na pola godine 13..“ održala se u Centru za kulturu i informacije Maksimir od  01. do 14. lipnja 2022.g.

Programi likovnog amaterizma grada Zagreba prate kontinuiranost rada likovnih amatera.

Iz toga razloga, na izložbi su radovi nastali u prošloj i ovoj kalendarskoj godini. Na taj način građani grada Zagreba mogu vidjeti koje likovne tehnike, motive i načine likovnog izražaja upražnjavaju likovni amateri.

Na izložbi svoje radove izlažu likovni amateri grada Zagreba, koji su članovi likovnih amaterskih Udruga s područja grada Zagreba.

To su „HLD“, „Plavo svjetlo, „Ama Artem“, „Amaciz“, i „LUA Angelico“.

Na izložbi svoje radove izlažu 23 autora.

 

Odgovorna osoba: 
Vladimir Đerek