TAI CHI 2013./2014.

Vrsta programa: 
Termin: 
Utorak, 17. rujna 2013. - 11:00

Spoj fizičke aktivnosti i mentalnog opuštanja za treću životnu dob

Tai chi i Lohan Kung, za treću životnu dob, pomaže na bezbroj načina.

Tai chi chaun je metoda fizičko-mentalnog karaktera, za generiranje, stimulaciju i distribuciju vitalne energije po cijelom organizmu. Budući da spaja fizički pokret i mentalno opuštanjem, nazivamo ga "medijacijom u pokretu".

Otklanja napetost i pomaže u liječenju psihosomatskih bolesti.

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin
Voditelj programa: 
Dražen Mužar