TEČAJ PORTUGALSKOG ZA DJECU

Vrsta programa: 
Termin: 
Srijeda, 30. listopada 2013. - 17:00

Kako djecu naučiti jezik kojim govori više od 200 milijuna ljudi u svijetu

Kako djecu naučiti jezik kojim govori više od 200 milijuna ljudi u svijetu

U Centru za kulturu i informacije Maksimir krenuo je upis portugalskog jezika.

Tečaj portugalskog je za djecu od 3 do 7 te od 7 do 10 godina.

Naučite jezik kojim govori 200 milijuna ljudi i jedan je od najpoznatijih romanskih jezika!

Sve informacije, upite i upise obratite se Jadranki Kerin na mob: 095/9044-236, ili na e-mail: jadranka.kerin@gmail.com

UPISI U TIJEKU

Odgovorna osoba: 
Jadranka Kerin
Voditelj programa: 
Sandra Hrvatin Kardaš