TRIBINA - POVIJEST ŽIDOVA U HRVATSKOJ

Vrsta programa: 
Termin: 
Utorak, 10. studenoga 2015. - 12:00

Gošća tribine je dr.sc. Ljiljana Dobrovšak autorica knjige Židovi u Osijeku - od doseljavanja do kraja Prvog svjetskog rata

Centar za kulturu i informacije Maksimir organizira tribinu na temu Povijest Židova u Hrvatskoj. Gošća tribine je dr.sc. Ljiljana Dobrovšak  autorica knjige Židovi u Osijeku - od doseljavanja do kraja Prvog svjetskog rata. Dobrovšak je suurednik triju zbornika te je objavila 32 znanstvena rada i 20 preglednih članaka. Zaposlena je u Institutu "Ivo Pilar". Bavi se pretežno poviješću Židova u 18. i 19. stoljeću, te poviješću manjina u Hrvatskoj.

Tribina se održava 10.11.2015. od 12:00 do 14:00 sati u prostorima Centra.

ULAZ JE BESPLATAN I OTVOREN ZA JAVNOST  

O autorici knjige:

Ljiljana Dobrovšak  rođena je 13. ožujka 1971. godine u Zagrebu. Osnovnu je školu polazila u Zagrebu od 1977.-1986.,  a od 1986.-1990. Pedagoški obrazovni centar „Bogdan Ogrizović“, (danas gimnazija Tituša Brezovačkog na Gornjem gradu). Od 1990.-1992. studirala na Učiteljskoj akademiji (tada Pedagoška akademija) u Zagrebu, smjer predškolski odgoj koji je s uspjehom završila. Nakon akademije studirala je od 1992. do 1997. na Odsjeku za povijest, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu na jednopredmetnoj povijesti, gdje je diplomirala 14. listopada 1997. s temom: Židovi u hrvatskim zemljama za revolucije 1848./1849. Tijekom 2000. godine zaposlila se kao znanstveni novak-asistent u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ u Zagrebu na projektu dr. sc. Dragutina Pavličevića Hrvati u okolnim zemljama (1996.-2002.), pa Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (2002.-2006.) i sada kao Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (2007.-). U međuvremenu je magistrirala na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za povijest, 10. ožujka 2003. s temom: Hrvatska javnost prema Židovima krajem 19. stoljeća (Za vrijeme Dreyfusove afere od 1894.-1899.) pod mentorstvom prof. emeritus dr. sc. Mirjane Gross. Doktorsku disertaciju pod naslovom: Razvoj židovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.) obranila 4. svibnja 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2011. izabrana je u naslovno zvanje docenta na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.Studijski je boravila u Budimpešti više puta od 2000. do 2008. godine, konzultirajući u arhivima i knjižnicama povijesnu građu i raspoloživu literaturu. Za potrebe istraživanja povijesti Židova u Hrvatskoj dobila tri inozemne stipendije od CEEPUS-a (Budimpešta, 2004.), Vlade Republike Mađarske (Budimpešta, 2005.) i Rotschild Foundation iz Engleske (Budimpešta, 2008.). Aktivni je član Kulturnog društva „Miroslav Šalom Freiberger“, Zagreb i članica je uredništva lista „Novi Omanut-New Omanut“. Od 2009. godine je  član uredništva „Društvenih istraživanja“. Jedan je od članova  Upravnog odbora „Društva za  hrvatsku povjesnicu“ iz Zagreba. Tajnica je Društva za ekonomsku povijest i ekohistoriju i potpredsjednica društva AIESEE (Association Internationale d' Etudes du Sud Est Europeen) iz Zagreba.

Autorica je jedne knjige, suurednik triju zbornika te je objavila 32 znanstvena rada i 20 preglednih članaka.  Objavila je veći niz drugih napisa, raznih prikaza, osvrta i predstavljanja knjiga u znanstvenim i stručnim časopisima i ostalim publikacija. Dosada je sudjelovala (s priopćenjem) na 19 međunarodnih i 35 domaćih znanstvenih skupova, konferencija, simpozija, seminara i kolokvija. Bavi se pretežno poviješću Židova u 18. i 19. stoljeću, te poviješću manjina u Hrvatskoj. 

Odgovorna osoba: 
Marin Sopta