UDRUGA CAPOEIRA CAMARADA ZAGREB

Vrsta programa: 

Udruga nastala početkom 90-ih, s idejom širenja afro-brazilske kulture

”Capoeira Camarada” nevladina je udruga koja na području Republike Hrvatske djeluje od 2010. godine. Neki od ciljeva udruge su promicanje tradicionalne Capoeire Angole i ostalih aspekata afro–brazilske kulture, jačanje međukulturne suradnje, promicanje kulturne raznolikosti, razumijevanja i tolerancije, unapređenje samopouzdanja djece, mladih i odraslih, te poticanje razvoja njihovih unutarnjih snaga potrebnih za ostvarenje kvalitetnog aktivnog i odgovornog života u zajednici.

Udruga primarno djeluje na području Zagreba gdje održava stalne radionice i treninge. Organizira i javne nastupe na raznim festivalima i manifestacijama (Dan Brazila, Tjedan Afrike, Škole za Afriku, Brazilactica, Špancirfest, Otvoreni dan plesa, Ples na ulici, Cest is d best, Sajam beba, Gričevanje...).

”Capoeira Camarada” nastala je pod supervizijom saveza ”Marrom capoeira e alunos” na čijem je čelu Mestre Marrom, jedan od najcjenjenijih majstora ove umjetnosti. Mestre Marrom je u svojoj karijeri školovao i nadgledao stvaranje takvih udruga u Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Škotskoj i Finskoj, a od 2010. godine, na našu veliku čast i u Hrvatskoj.

”Marrom capoeira e alunos” je svjetska Capoeira organizacija, čiji su profesori specijalizirani za edukaciju odraslih i djece predškolske i školske dobi. Ti su profesori, osim Capoeire, diplomirali na područjima pedagogije, medicine, fizioterapije, prve pomoći, psihomotorike, tjelesne edukacije, psihologije, glazbe, teatra itd. U edukacijskim ustanovama u Brazilu, organizacija djeluje od 1988. godine. Nastala je početkom 90-ih godina, s idejom da se spase i šire osnove afro-brazilske kulture, s naglaskom na Capoeiru Angolu. Na čelu organizacije nalazi se Majstor Marrom koji je radi svoje edukacije na području afričke kulture i radi jedinstvene karizmatičnosti, jedan od najpoznatijih majstora ove vještine u svijetu.

Osim suradnje sa savezom ”Marrom capoeira e alunos”, udruga surađuje i s drugim brazilskim organizacijama koje promiču afro-brazilsku kulturu, kao što su ”FICA” (Federaçao internacional de Capoeira Angola), ”Irmãos Guerreiros”, ”Filhos de Angola”, ”Nova geraçao de Capoeira Angola”, ”Capoeira Angola Center of Mestre João Grande” i ”GCAP” (Grupo de Capoeira Angola Pelorinho).

Udruga ”Capoeira Camarada” posebno je ponosna na ”ENCONTRO DOS ANGOLEIROS – VADIANDO ENTRE AMIGOS”, Internacionalni festival afro-brazilske kulture koji se posljednjih 15 godina održava u Brazilu, Francuskoj, Njemačkoj, Engleskoj, Škotskoj i Finskoj i u Hrvatskoj. 

Više o UDRUZI CAPOEIRI CAMARADA

http://www.capoeiracamarada.hr/h_o%20nama.html