UDRUGA SUNCOKRET-OLJIN

Vrsta programa: 

Rad s mladim korisnicima na osnaživanju za zdravije življenje

Od 2010. godine udruga intenzivno provodi aktivnosti koji uključuju tjelesno kretanje, kreativnost, kao i poticanje međusobnog podučavanja učenika s ciljem iskorištavanja osobnog potencijala za zajedničke ciljeve.

Udruga provodi program "Moj izbor-zdrav izbor"- prevencija primarne ovisnosti i ovisnosti o drogama - cilj je očuvanje, unapređenje, promicanje zdravlja i zdravog načina življenja.

Primarnom prevencijom direktno se djeluje na prevenciju uporabe i zlouporabe droga, razvijanje odgovornosti, osvještavanje prava i obveza djece, proces donošenja odluka te odgovornosti za izbor istih, komunikacije i tolerancije.

Aktivnosti se provode u ruralnim područjima Sisačko - moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke,  Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Više o UDRUZI SUNCOKRET-OLJIN:

http://www.ne-droga.org/intervencije/ustanove/udruga-suncokret-oljin-odgoj-za-ljubav-i-nenasilje