VIZIJA

Centar prepoznaje potrebe lokalnog stanovništva za kulturnim sadržajima.

 

Centar će osmišljati i razvijati metode prepoznavanja potreba lokalnog stanovništva, kako bi što kvalitetnije ispunio potrebe stanovništva za kulturnim, ali i ostalim sadržajima. Rukovodeći se mapiranim potrebama osmišljat će kvalitetne programe za sve dobne skupine.

Centar će kroz povezivanje (umrežavanje) sa ostalim institucijama s područja četvrti Maksimir (i šire; grada, regije) moći uskladiti svoje djelovanje sa drugim institucijama i znatno efikasnije doprinijeti realizaciji zajedničkih projekata i ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Centar će kroz partnerstva i suradnje s različitim skupinama, pojedincima ili zajednicama koje unutar četvrti Maksimir promiču kulturne inicijative pozitivne životne stilove ili na bilo koji način afirmiraju kulturne sadržaje - ostvariti iznimno bliske partnerske suradnje, koje će kroz vrijeme pozicionirati CKIM kao prepoznatljivo mjesto u četvrti i šire, koje okuplja ljude, podržava pozitivne inicijative, omogućava razmjenu znanja i informacija te je okupljalište i mjesto koje kroz kulturne i ostale sadržaje povezuje ljude, na lokalnoj, gradskoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.